Nabestaandenregisseur

Voor Nu en Later


Waarom de Nabestaanden-regisseur?

Met de Nabestaandenregisseur regelt u de voorbereiding  en de latere afwikkeling van de nalatenschap met een geregistreerd executeur aan de keukentafel. 

Voor Nu!

Er is maar één persoon die exact jouw wensen kan bepalen en dat ben jezelf! Door nu jouw wensen vast te leggen kunnen de nabestaanden ook in jouw gedachtenis de uitvaart en de nalatenschap uitvoeren. Hiermee maak je het afscheid voor de nabestaanden iets dragelijker.Voor Later!

Door bij leven na te denken over het moment dat we er niet meer zijn, maken we het afscheid iets eenvoudiger. Wie het einde ziet naderen is waarschijnlijk niet meer in staat de juiste beslissingen te nemen of besteedt de kostbare tijd die hem of haar..Levenstestament

Wie regelt jou zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. In een levenstestament kun je iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen.Nalatenschapsdossier

Jouw nalatenschap staat niet in steen gebeiteld. Het wordt vastgelegd in een digitaal nalatenschapsdossier dat 24/7 kan worden aangepast. In het nalatenschapsdossier slaan we alle benodigde documenten op en leggen de wensen vast die betrekking hebben .............


Register Executeur

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur ook alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen. Dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de Nabestaandenregisseur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Veel gestelde vragen

Wanneer kunnen wij de Nabestaandenregisseur inschakelen?

U kunt de diensten van de Nabestaandenregisseur inschakelen bij advies over een testament, het in beeld brengen van de nalatenschap en bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden plaats waar u of jullie dat prettig vindt of vinden. Dat kan aan de keukentafel in uw huis, op één van de kantoren van de Nabestaandenregisseur of via videobellen. 

Kunnen we de afspraken nog aanpassen wanneer we al een testament hebben?

Zolang dat u nog in leven bent of handelingsbevoegd bent kunt u op elk moment de reeds gemaakte afspraken wijzigen.

Wat zijn de kosten van de verschillende diensten

Bij de verschillende diensten horen verschillende kosten. U kunt deze op deze pagina vinden. 

Is de Nabestaandenregisseur aangesloten bij een organisatie?

De Nabestaandenregisseur is aangesloten bij het kwaliteitsregister www.register-executeur.nl. Op de website van de Register-Executeur kunt u lezen wat de verschillende waarborgen zijn.

Wie behartigt mijn nalatenschap wanneer de Nabestaandenregisseur zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren?

Wanneer de Nabestaandenregisseur zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten zijn of wordt uw nalatenschap door een andere Register Executeur afgewikkeld op de manier zoals u dit gewenst had. Door een unieke zelfde werkwijze van de verschillende Register Executeurs bent u verzekerd van een juiste afwikkeling van de nalatenschap.