Afwikkelen van de Nalatenschap

De afwikkeling van de nalatenschap


De Nalatenschap goed geregeld

Wie vóór zijn overlijden heeft nagedacht over de toekomst kan het zijn erfgenamen makkelijker maken. Na het overlijden moet er op een relatief korte termijn veel geregeld en georganiseerd worden. Als Nabestaandenregisseur regelen wij jouw nalatenschap zoals jij dat had gewild.

De Uitvaart

Sommige mensen weten exact hoe hun uitvaart eruit zou moeten zien en de andere mensen houden zich hier liever niet mee bezig en laten dit liever aan de nabestaanden over. Hoe de wensen ook zijn bij de Nabestaandenregisseur zullen deze uitgevoerd worden zoals ze bedoeld zijn.

Administratie na overlijden

Na het overlijden moeten er doorgaans veel zaken geregeld worden, dit kunnen het opzeggen van de verschillenden abonnementen zijn maar ook het informeren van de diverse ( overheids-) instanties bijvoorbeeld voor het overschrijven van de auto en de automatische incasso's. Dit werk kan allemaal uit handen worden genomen door de Nabestaandenregisseur.

Financiën en fiscale werkzaamheden

Na het overlijden zullen er nog diverse belastingaangifte gedaan moeten worden waaronder de aangifte van de erfbelasting en de inkomstenbelasting. Zeker de erfbelasting wordt vaak als ingewikkeld ervaren en door het juist in te vullen kan er aan te betalen belasting bespaard worden. Door gebruik te maken van een Register Executeur kun je erop vertrouwen dat wordt gezorgd voor een optimale financiële en fiscale afwikkeling van uw nalatenschap.

Testament

Als testamentair aangewezen RegisterExecuteur zorgen wij voor een verdeling van alle eigendommen onder de erfgenamen zoals de overledene dat heeft bedoeld. Dat kan gaan om kleine bezittingen met een grote emotionele waarde, maar ook om (on)roerende goederen met een grote financiële waarde. Wij inventariseren alle bezittingen en maken op basis daarvan een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Maak kennis met de Nabestaandenregisseur