Erfgenamen

Erfgenamen

Na jouw overlijden worden jouw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Heb je een testament gemaakt dat heb je zelf jouw erfgenamen gekozen. Indien je geen testament maakt, bepaalt de wet wie jouw erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet

Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen

2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen

3. Grootouders met hun afstammelingen

4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.

Let op

Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet jouw samenwonende partner.

Maak kennis met de Nabestaandenregisseur