Testament

Testament

Als testamentair aangewezen RegisterExecuteur zorgen wij voor een verdeling van alle eigendommen onder de erfgenamen zoals de overledene dat heeft bedoeld. Dat kan gaan om kleine bezittingen met een grote emotionele waarde, maar ook om (on)roerende goederen met een grote financiële waarde. Wij inventariseren alle bezittingen en maken op basis daarvan een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Dit is een omvangrijk proces dat soms veel tijd kan kosten. Indien gewenst zorgen wij voor het ontruimen van de woning, de verkoop ervan en eventueel de verkoop of overdracht van een bedrijf. Op basis van de opgemaakte boedelbeschrijving kunnen we uiteindelijk overgaan tot het verdelen van de nalatenschap onder de erfgenamen. 

Maak kennis met de Nabestaandenregisseur