Werkwijze

Werkwijze

De Nabestaandenregisseur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door ons verzorgd.

Wij hebben als doel de nalatenschap voorspoedig af te wikkelen. De erfgenamen worden door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier op de hoogte gehouden van de voortgang van de afwikkeling.

Als de nalatenschap definitief kan worden afgewikkeld, leggen wij rekening en verantwoording af over de door ons verrichte werkzaamheden en zorgen wij ervoor dat iedere erfgenaam zijn of haar erfdeel krijgt. Tot slot bewaart de Nabestaandenregisseur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.

Jij beslist zelf hoe jij jouw samenwerking met de Nabestaandenregisseur start en verder inricht. Dat geeft je alle vrijheid van beslissen. Je kiest uit twee overzichtelijke producten & twee heldere diensten. Ook kun je later besluiten er producten en diensten bij te nemen. Bijvoorbeeld omdat jouw levenssituatie is veranderd. Vrijheid blijheid dus bij de Nabestaandenregisseur.

€ 29

per jaar 

plus eenmalig 75 euro

Nabestaandenregisseur Dossier +
Al je documenten en gegevens in een digitale kluis voor je nalatenschap€ 79

per jaar 

plus eenmalig 375 euro

Nabestaandenregisseur Dossier ++
Al je documenten, gegevens en nalatenschapswensen in een digitale kluis en op papier


Maatwerk

De Nabestaandenregisseur verleent twee 

diensten op maat:Nalatenschapsvoorbereiding
NalatenschapsafwikkelingIntakegesprek

We vertellen je alles over de mogelijkheden over het dossier en de Nabestaandenregisseur. Vervolgens teken je de opdrachtovereenkomst en verstrek je de wettelijk verplichte kopie legitimatie.

 

Instructie digitale kluis

We geven je een heldere instructie hoe het dossier werkt en wat je allemaal kunt doen.

Zelf documenten uploaden

Jij verzamelt al je documenten en scant deze. Vervolgens laad je deze zelf eenvoudig in het NR- dossier

Archiveren in mappen

Nabestaandenregisseur achiveert jaarlijks de documenten in mappen. Dat vindt een stuk sneller terug als het erom spant!

 

Mailen met de Nabestaandenregisseur

Jij en de Nabestaandenregisseur kunnen met een beveiligd intern mailsysteem onderling mailen.

 

Privacy gewaarborgd

Het dossier is 100% AVG proof en met adequate back up van de organisatie RegisterExecuteur in geval van calamiteiten.

Nieuwsbrief met tips en advies

Je ontvangt zo'n vier maal per jaar een handige nieuwsbrief met tips en adviezen. Deze kun je altijd opzeggen.

Optie: extra persoonlijke kluis

Met een extra persoonlijke kluis bewaar jij waardevolle documenten waar alléén jij bij kunt en zelfs de Nabestaandenregisseur niet. Let op! Niemand kan bij deze documenten. Ook niet na overlijden, tenzij je iemand toegang hebt verleend. 

De extra kluis kost 15 euro per jaar.

 

Intakegesprek

We vertellen je alles over de mogelijkheden over het dossier en de Nabestaandenregisseur. Vervolgens teken je de opdrachtovereenkomst en verstrek je de wettelijk verplichte kopie legitimatie.

 

Instructie digitale kluis

We geven je een heldere instructie hoe het dossier werkt en wat je allemaal kunt doen.

Zelf documenten uploaden

Jij verzamelt al je documenten en scant deze. Vervolgens laad je deze zelf eenvoudig in het NR- dossier

Archiveren in mappen

Nabestaandenregisseur achiveert jaarlijks de documenten in mappen. Dat vindt een stuk sneller terug als het erom spant!

 

Mailen met de Nabestaandenregisseur

Jij en de Nabestaandenregisseur kunnen met een beveiligd intern mailsysteem onderling mailen.

 

Privacy gewaarborgd

Het dossier is 100% AVG proof en met adequate back up van de organisatie RegisterExecuteur in geval van calamiteiten.

Niieuwsbrief met tips en advies

Je ontvangt zo'n vier maal per jaar een handige nieuwsbrief met tips en adviezen. Deze kun je altijd opzeggen.

Optie: extra persoonlijke kluis

Met een extra persoonlijke kluis bewaar jij waardevolle documenten waar alléén jij bij kunt en zelfs de Nabestaandenregisseur niet. Let op! Niemand kan bij deze documenten. Ook niet na overlijden, tenzij je iemand toegang hebt verleend. 

De extra kluis kost 15 euro per jaar.

 

Vastleggen Nalatenschap

We inventariseren en registreren al jouw wensen Denk aan uitvaartwensen, codicil, contactpersonen, wachtwoorden, schematische weergave van erfgenamen, vaststelling vermogen en meer.

Testamentscan

Op basis van de aangeleverde stukken beschrijven we de huidige situatie en reiken suggesties en verbeterpunten aan.

Driejaarlijks evaluatiegesprek

In dit gesprek stippen we op basis van jouw persoonlijke situatie enkele voor jou belangrijke aandachtspunten aan. We proberen de registratie zo uit te voeren dat wij of een andere uitvoerende partij bij overlijden direct aan de slag kunnen op basis van een volledig dossier. Dat geeft veel duidelijkheid en heel veel tijdwinst.

Map met dossier op papier

Je ontvangt een kopie van je digitale NR-dossier plus op papier in een map.

Korting op het maatwerkplan

Je  krijgt 10% korting op de Nalatenschapsvoorbereiding en de daaruit volgende adviesuren.

Nalatenschapsvoorbereiding

Het volgende niveau in onze dienstverlening is de nalatenschapsvoorbereiding. Dat kan zijn op basis van de de evaluatie bij de nalatenschapregistratie. Maar ook wanneer wij los daarvan vaststellen dat het verstandig kan zijn of wellicht noodzakelijk is om je nalatenschap verder voor te bereiden.

Acties:

Op basis van een inventarisatiegesprek en met behulp van het voor ons toegankelijke nalatenschapsdossier adviseren wij jou op welke wijze jij het best jouw nalatenschap kan inrichten. Jij bepaalt. Jij bent de erfbepaler!

Wij stemmen met jou je wensen af met de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Ook begeleiden en ontzorgen wij jou bij het opstellen of wijzigen van je testamenten en/of huwelijkse voorwaarden.

Ook nemen wij de communicatie met de notaris voor onze rekening.

Eveneens is er aandacht voor allerlei aspecten die een rol spelen in de voorbereiding van je nalatenschap, zoals je uitvaart, codicil en andere praktische zaken.

We besteden aandacht aan het verloop van je toekomstig vermogen en de wens om bij leven al fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen aan de volgende generatie.

Kosten:

Wij bieden maatwerk. Dat betekent dat wij onze werkzaamheden niet verrichten tegen een vaste prijs maar tegen een vast uurtarief. Wij schatten het aantal te besteden uren in en leggen dit vast in een opdrachtbevestiging. En het uurtarief hangt af van de aard van de werkzaamheden die jij van ons vraagt. Dat bespreken wij met jou tijdens ons intakegesprek. Vanzelfsprekend communiceren wij met jou als het aantal uren hoger of lager uitvalt.

 

Nalatenschapsafwikkeling


Na het overlijden moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Dit doen wij conform alle vooraf gemaakte afspraken, daar kun je 100% op vertrouwen. Jij kiest op welke wijze wij je ondersteunen. Wij coördineren en regisseren de gehele nalatenschap.

Acties:

Beoordelen over er een testament is opgesteld.

Helpen bij de keuze erfenis aanvaarden of niet.

Volledig doorspitten van administraties.

Opstellen boedelbeschrijving.

Afhandelen zaken met allerlei instanties.

Aangifte erfbelasting.

Verdelen van vermogen onder erfgenamen.

Opstellen akte van verdeling.

Communicatie met notariaat.

Kosten

Als wij samen met jou de omvang van de werkzaamheden hebben ingeschat en verdeeld, en vóórdat wij de werkzaamheden daadwerkelijk starten, bepalen wij het budget waar wij voor gaan werken. Eventuele overschrijdingen communiceren we op voorhand met jou.

Maak kennis met de Nabestaandenregisseur